Allmän information om våra tegelgolv

Redan under antiken användes lertegel som byggnadsmaterial. Trots att materialet tegel är det samma nu som då så är det mycket annat inom byggandet som förändrats. ISHOLTSTEN har valt att anpassa det traditionella tegelgolvet till dagens arkitektur och på så vis förenkla ett fortsatt användande av detta tidlösa byggmaterial. Genom att såga tegelsten till 13 mm tjocklek och erbjuda olika förbehandlingar av ytan så kan tegel användas som golvbeläggning i vår tids byggande, utan komplikationer. Tegelgolv lämpar sig i de flesta sammanhang, såväl ute som inne. Tegelplattorna finns i olika hållfasthetsklasser som alla kan användas i samband med golvvärme.

Underlag

Underlag

Underlaget skall vara hårt, fast och fritt från lösa partiklar. Samma krav som till kakel och klinker.

Läggning

Läggning

Tegelplattorna läggs i fix, på samma sätt som ett klinkergolv. Tegelplattorna har oftast något varierande form vilket kräver extra uppmärksamhet vid läggning. Säkerställ att fix täcker hela tegelplattan.

fogning

Fogning

Fogen dras ut med gummiskrapa över ytan, därefter tvättas golvet av. Arbeta med någon kvadratmeter åt gången. Tegel är ett poröstmaterial och har ibland sprickor eller veck efter bränningen. Dessa veck och fördjupningar fylls med fog vilket ger golvet ett genuint och levande intryck. Tänk på att starkt pigmenterad fog kan färga plattorna.

Mått och yta

Mått & Yta

Stenarna är kalibrerade i 13mm tjocklek för att ge en låg bygghöjd. ISHOLTSTEN erbjuder ett sortiment av slipade tegelplattor vilket ger en slät, behaglig yta som lämpar sig bra i inomhus miljö. I sortimentet finns också tegelgolv med rå yta.

behandling

För- eller efterbehandling

Förbehandling sker i form av varmvaxning där vaxet, bestående av bivax och kokt linolja, appliceras på tegelplattorna under hög temperatur för att tränga in i materialet. Resultatet blir en tålig och vattenavstötande yta och där endast naturprodukter använts.
Förbehandlingen underlättar även fogningen och gör att man kan foga med de flesta fogmassorna. Alla tegelgolv kan också levereras obehandlade, för att efterbehandlas med exempelvis kokt linolja eller linoljevax efter läggning och fogning.

icon-06

Nya Möjligheter

ISHOLTSTEN erbjuder golvtegel för inomhus och utomhusbruk, ofta till samma projekt. Låt golvteglet knyta ihop inomhus och utomhusmiljön. Vi erbjuder arkitekter, entreprenörer och privatpersoner rådgivning för att skapa unika projekt med utgångspunkt i tegel.