Tillbehör

Avjämningsmassa

Conplan Eco F

Självutjämnande finspackel för golv.

 

• Tjocklek: 0 – 10 mm per omgång

 

Tekniskt datablad:

Conplan Eco F

Fog för golvtegel

Fog Keracolor GG

Högpresterande, polymermodifierad cementbaserad fogmassa för fogar från 4 – 15 mm.

 

• Åtgång: Beroende av fogstorlek.
• Applicering: MAPEI fogbrätt eller gummilevang.

 

Tekniskt datablad:

Keracolor GG

 

Färger:

 

Vit  Ljusgrå  Silvergrå  Mellangrå  Cementgrå  Mörkgra  Svart

Fog för tegelgolv

Fog Skifferfog

Cementbaserad fogmassa för fogning av alla typer av skiffer och natursten. Golv och vägg, ute och inne. Kan även användas för murning av skiffer samt till fogning av limtegel. Används till alla förekommande fogbredder.

 

• Applicering: MAPEI fogbräda, gummilevang eller murslev.

 

Tekniskt datablad:

Skifferfog

 

Färger:

 

Cementgrå

Fästmassa för tegel

Fästmassa Conbit

Grå cementbaserad fästmassa för montering av natursten, skiffer, betongplattor, kantsten och liknande på betong och asfalt.
• Applicering: Handverktyg

 

Tekniskt datablad:

Conbit

Primer inomhus

Primer Eco

Akrylprimer med mycket låg emission och god häftningsegenskap. Används inomhus innan avjämning eller läggning.

 

Tekniskt datablad:

Primer Eco

Primer utomhus

Primer FR

Akrylbaserad primer med låg emission och utmärkta vidhäftningsegenskaper utomhus.

 

Tekniskt datablad:

Primer FR

Primer-G

Primer G

Syntetisk hartsbaserad primer i vattendispersion med väldigt låga halter av VOC.

 

• Åtgång: 0,1 – 0,2 kg/m² beroende på underlag
• Applicering: Pensel

 

Tekniskt datablad:

Primer G

Golvflyt

Uniplan FR

Frostbeständig avjämningsmassa för utvändigt bruk.

 

• Tjocklek: 5 – 20 mm

 

Tekniskt datablad:

Uniplan FR

Information

Tegel är en naturprodukt. Vi vill uppmärksamma er om att bilderna är vägledande. Det förekommer en viss variation i färg och mått.