Paus i tillverkning pga. flytt

ISHOLTSTEN är mitt inne i en ometablering av verksamheten och kommer därför göra uppehåll i produktionen fram till årsskiftet 2018/2019. Detta kommer att skapa långa leveranstider även ett tag efter denna uppgradering.

 

Den ungefärliga leveranstiden efter årsskiftet bedöms till 4-6 veckor.

 

Vi vill även göra er uppmärksamma på att produkterna som visas på hemsidan är inte de ända vi jobbar med utan tar även uppdrag efter önskemål förutsatt att det är tillräckligt stora volymer eller att kunden är införstådd med att små specialbeställningar tenderar att bli mer kostsamma.

 

Kontakta oss för offert eller aktuella leveranstider.